Velferd

Om dyrevelferdslova

Nye krav til brannvarslings-
anlegg i sauefjøs

 

Velferd
Dyrevernloven

Kompetansebevis

Det blir krav omkompetansebevis.
Alle helsetenester lagarkursopplegg.

Du kan klikke her for meir informasjon.

Forskrifter om velferd

Forskrift om velferd for småfe
Forskrift om velferd for produksjonsdyr
Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter
Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit

Brannvarsling

Det er ny tolking om når brannvarslingsanlegg i husdyrrom for småfe kan vurderast å vere openbart unødvendig januar 2008

 

 

 

 

 

Småfesidene - Til toppen