firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

{tekst}

Forespørsl fra Seljord vet.kontor ang. jerntilskudd til lam.

Synnøve Vatn har funne samanheng mellom jarnstatus og tilvekst hjå lam;
kor aktuelt er det å gjeva jarntilskot der ein ikkje har problem med gastropati?


Svar frå Synnøve Vatn:

Det er vanskelig å si om en skal anbefale å gi jern til lam i besetninger der en ikke har problemer med gastropati. Selv om gjennomsnittlig tilvekst økte med 1 kg fram til slakting, var det variasjoner mellom besetninger og mellom de to årene vi gjennomførte forsøkene. Likevel er det ingen tvil om at mange lam går gjennom en fase med jernmangel rundt 3-4 ukers alder
dersom de går lenge inne og har god tilvekst. I mine forsøk var det best effekt av å gi jern s.c. og skuffende effekt av en engangsdose peroralt.
Dersom en ønsker å prøve ut jernbehandling kan det kanskje være aktuelt å tilby lamma fir tilgang på en jernoppløsning for å se om de tar til seg noe. Jeg har ikke prøvd ut dette, men har fått tilbakemelding på at kopplam vil ta opp jerntilskudd (Femax) på denne måten. Her må en rett å slett prøve seg fram for å finne en gunstig administrasjonsmåte.

Hilsen Synnøve Vatn


Sjå også desse artiklane:

Gastropati hos lam

Løpemagesjukdom hos lam

Jernmangelanemi

Foring av kopplam

Diare på lam
Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008