firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

{tekst}

Gastropati - samanheng med Cl. Sordellii?

Frå Praksisnytt nr 2 1998 side 52

Sammendrag og omsetting frå:
Lewis CJ, Naylor RD. Sudden death in sheep associated with Clostridium sordellii. Vet Rec 1998; 142: 417-21.

Artikkelen omhandler C. sordellii infeksjon hos sau i Storbritannia. I forbindelse med undersøkelser omkring akutte dødsfall hos sau, ble C. sordellii isolert fra 37 sauer, i tilsammen 29 flokker. Dyrene var i alle aldre, men de største lesjonene ble påvist hos lam som var mellom fire og 10 uker gamle. Hovedforandringene var å se i bukhulen, hvor løpen var dilatert og dislokert i noen tilfelle. I tillegg var det mye ødem og emfysem i løpeslimhinnen, med flere erosjoner i mucosa. Det var oftest blodig innhold i løpen. Hos eldre lam og voksne søyer var post mortem forandringene mindre uttalte og mere variable. C sordellii ble isolert fra løpen og av og til også fra lever og ileum. Denne undersøkelsen antyder at en bør tenke på en infeksjon med bakterien C. sordellii ved akutt dødsfall hos sau.

Vi har bedt om en kommentar fra Synnøve Vatn:

I Norge ser vi symptomer hos lam i alderen 3 - 5 uker som ligner de symptomene som er beskrevet av Lewis og Naylor hos 4- 10 uker gamle lam. Vi har isolert Clostridium sordellii fra et titalls lam med gastropati i løpet av en treårsperiode, men ikke fra noen kontrolldyr. Det er som oftest store forandringer med sår og blødninger i løpeslimhinna, men varierende gassmengde i lumen. Her ved ISf har vi ikke undersøkt eldre dyr mhp. Clostridium sordellii, men en kan ikke utelukke at mikroben også kan spille en rolle der.

Når det gjelder lam med gastropati er det også andre mikrober som etter vår mening spiller en viktig rolle, særlig hos de lamma som har en uttalt akutt løpetympani og mindre forandringer i løpeslimhinna. Det er her snakk om lite kjente, sporulerende jordbakterier som er i stand til å produsere store mengder gass. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om disse bakteriene senere. Sjå artikkel!

Den foreløpige konklusjonen må bli at C sordellii antas å spille en rolle hos noen lam med gastropati, men at andre mikrober spiller en vel så viktig rolle.

Synnøve Vatn,


aaaaaaaaaaaaaaaaa
Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008