TSE

 

 

Prionsjukdommar

Det er ikkje kome nytt stoff til sidene her på lenge.
Dei gamle innlegga kan du lesa i arkivet.

Foreløpig vil eg vise til ei god side som ELA har laga.

Veterinærinstituttet har også infoside om skrapesjuke

 

Arkiv,
om prion-
sjukdommmar

Småfesidene - Til toppen