firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

{tekst}

Eit besøk på laben for paratuberkulose på Veterinærinstituttet.

 

Helsetjenesten for geit hadde møte på Veterinærinstituttet den 23/11/2000. Det vart diskutert opplegg for sanering av dei viktigaste smittsame sjukdommane på geit. Mykje av tida gjekk med til paratuberkulose.Det kan sjå ut til at det er denne sjukdommen som det vil bli vanskelegast å bli kvitt. Like fullt pågår det både forsking og rutinediagnostikk på paratuberkulose ved VI. Berit Djønne viste oss kvar dei arbeidde og tok fram eit reagensglas med dyrka paratuberkuolse-bakterier.

Frå venstre Harald Waldeland, Ola Nyberg, Berit Djønne (med ryggen til) og Sigmund Indrevoll, leiaren i Samarbeidsrådet.

Berit Djønne fortalde oss om dyrking av paratuberluosebakterien. Dette er ein vanskeleg og langvarig prossess. Det tek 4 mnd.

Bakteriene blir dyrka på eit spesielt medium, agar, som er tillaga til Mycobacterium paratuberculosis

Her ser vi koloniane i nærbilde

Harald fylgjer med....

Og det same gjer Sigmund. Han reklamerer forresten for prosjektet NORA


aaaaaaaaaaaaaaaaa
Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008