firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

Flåttbårne sjukdommer 

Les også: HANTIKK - SMITTESPREDER FOR FE OG FOLK

Ixodes ricinus kan overføre mange sjukdommer både til dyr og menneske. Noene av sjukdommene er farlige i seg selv, mens andre gjør motstandskraften til dyret svakere slik at det er lettere mottagelig for andre sjukdommer. Av de flåttbårne sjukdommene er sjodogg den mest kjente på sau. 

Sjodogg 

Sjodogg blir beskrevet som en godartet rickettsisose hos drøvtyggere med minimale forstyrrelser i allmenntilstanden til tross for langvarig parasittemi og høg feber. 

Årsaka er Erlichia phagocytophila. Den kan påvises som vakuoler, spesielt i nøytrofile granulocytter.  Den blir overført av flått  (Ixodes ricinus) og den formerer seg i flåtten. Den har et typisk sesongpreg. Den forekommer der flåtten lever, og det er særlig langs kysten. 

Inkubasjonstid er fra 5-13 dager. Sykdommen begynner med høy feber, 40,5-42,0°C i 4-22 dager. Den langvarige feberen kan nedsette spermatogenesen i opptil 2 måneder. Det er også fare for abort hos drektige søyer. De fleste blir bærere og kan få tilbakefall med 2 døgns varighet. 

Endringer i blodbildet 

  
Bildene viser vakuoler i granulocytter. I bildet til venstre er blodutstryket farget med Leishman farging. Til høyre viser en det samme med fluorisering etter acridingul farging

Etter ca et døgn  blir det markert leukocytopeni og trombocytopeni. Parasitten kan påvises som vakuoler i cytoplasma særlig i nøytrofile granulocytter.  

De viktigste følgene av sjodogg er nedsatt immunitet og derved legges forholdene til rette  for andre infeksjonssjukdommer som stafylokokk-pyemi (leddbetennelse, ryggmargsabscesser), pasteurellose, listeriose, louping ill, enterotoksemi o. a.. 

Det viktigste patologiske funnet er en forstørra milt. Men det trenger ikke være makroskopiske funn. Mikroskopisk vil en kunne påvise vakuoler i nøytrofile, Kuppferceller eller alveolære makrofager. 

Kontroll: 
Flåtten liker seg i tett buskvegetasjon. Derfor er rydding av beitene med på å redusere flåttplagen. «Pour on» preparater kan benyttes for å holde flåtten borte fra sauen. 

Det blir utført mye forskningsarbeid på sjodogg ved:
Institutt for småfeforskning, Sandnes. 

 
Alle fire stadier av flått 

Sjå også artikkel på norsk om flåttbårne sjukdommar :  aaaaaaaaaaaaaaaaa
Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008