firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Hovedside forebygging av sjukdom
Nokre lenker til andre sider
Søk etter nøkkelord Informasjon om sidene

 


Tips føre kjeingssesongen

Som alle veit, er det dei siste åra gjort mykje for å finne ut kva slags sjukdommar geita har.
Vi ser at vi har ein del store problem som kanskje ikkje let seg løyse fullt ut før vi får til ei full sanering.
Men dette tek tid, og i mellomtida er det viktig å sjå på kva vi kan gjera for å minska sjukdomspresset på dyra.
Mange av sjukdommane kjem svært tidleg i livet til kjea. CAE blir overført med ein gong geitene slikkar kjea sine og når kjea syg dei. Når vi skal ta til med sanering, blir det aktuelt å ta vekk kjea og ala dei opp isolert frå dei vaksne. Men alt no bør de tenkja på å minska smittepresset. Eit godt miljø er svært viktig, det vil det også vera etter ei sanering. Ein bør sikre at kjea får eit godt oppvekstmiljø, eit godt klima og frisk luft.
Difor vil vi koma med nokre råd som kan gjerast alt denne sesongen. Det vil ikkje løysa problema, men det vil gje kjea ein "mjukare start".

  • Lag skille mellom geiter som har kjea og dei som ikkje har kjea enno. Dette hindrar kjea i å få i seg vanleg mjølk før dei får i seg råmjølk. Effekten av råmjølka blir mindre dersom dei har drukke vanleg mjølk fyrst.

  • Ta vekk kjea frå dei vaksne med ein gong. Gje dei helst kuråmølk, men bland i alle fall ikkje råmjølk frå mange geiter. CAE smittar alltid gjennom mjølk og nærkontakt.

  • Lag til bingar til kjea slik at dei kjem over vanleg golvnivå. Det er dårlegast luft nærast golvet. Ein kan laga liggehyller i bingane så dei kan hoppa opp når dei kviler. Pass på at bingen får sirkulasjon med frisk luft.

Dette er nokre enkle tips. Ta kontakt med dyrlege eller rådgjevar dersom du vil diskutere det meir.Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10/1/2001