Prion

 

Eldre artiklar om prionsjukdommar

Desse artiklane er ikkje oppdaterte på lenge, men dei innheld likevel svært mykje historisk interessant, men også framleis aktuelt stoff

Status for skrapesjuke i Norge 1999

Kan scrapie smitte til menneske?

Prionsjukdommer hos dyr

Nyere sjukdommer og smitte (scrapie, BSE, etc.)

Scrapie 1996 - Fra dyrehelsetilsynet

Scrapie - Oversikt av Martha Ulvund

BSE - oversikt av Michael Tranulis

Diagnostisering av Scrapie

 

 

Småfesidene - Til toppen