firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

Bluetongue (Blåtunge) påvist i Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland våren 2007

Siste oppdateringar angåande bluetongue viser nye utbrot i Nederland og Tyskland. Dette er bekymringsfullt, då den kalde årstida skulle redusere insektforekomsten og såleis også smitterisikoen.
Sjå oversikta over utbrot her....

Sjå epidemiologisk analyse her...


Sjukdommen er infeksiøs, den er ein ikkje smittsam virussjukdom og blir overført med insekt. Sjukdommen går på drøvtyggjarar. Storfe og sau er meir mottakelege enn geit og kan vise kraftigare symptom. Storfe og sau som har fått sjukdommen viser stor dødeligheit. Hos geit er det svært låg dødeligheit.
Sjukdommen vart først påvist i Sør Afrika i 1870. Sidan har den spreidd seg til mange stader, men har vore rekna som ein tropesjukdom.

Sjå også:
Dyresjukdommen bluetongue sprer seg i Mellom-Europa 31.08.06Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008