firkant sidene
bordov


Hovedside sjukdom
Hovedside forebygging av sjukdom
Linkar til andre sider
Kurs og konferansarSøking internt på småfesidene og eksternt

 
Diskusjonsgruppe for veterinærar og studentar er ute av funksjon. Vi håper at dette kan ordne seg att. Fylg med på sidene.


Adresser til småfekongressen i Sør Afrika:
Congress website:

Stellenbosch website


www.stellenbosch.co.za

Farm Inn: www.farminn.co.za

Har du tips om andre aktuelle adresser?