ISVC2013CAPARA

IGA

 

2013 International Sheep Veterinary Congress
vart avvikla svært bra. Ein stor norsk "delegasjon" hadde nokre fine dagar på kongressen og på to flotte turar som vart arrangert før kongressen.

Neste gong blir det Storbritannia som får ansvaret, i Harrogate i Yorkshire.

CAPARA er eit felles europeisk nettverk som har som siktemål å samordne og auke kunnskapen om parasittsjukdommar på geit. Norge er representert med to medlemmer, Snorre Stuen og Nils Leine.

Les om CAPARA på internett

 

 
Peikarar
Smittesanerigsprosjektet Friskere geiter
HTG
Helsetjenesten for sau
Norsk Sau- og geitalslag si heimeside
TINE si heimeside

Vetinst

Mattilsynet

Småfesidene - Til toppen